خوابیم و بیدار شهیدای شهر

متاسفانه ساختمان پلاسکو تهران بعد از چند ساعت آتش‌سوزی در حالی که تعدادی از آتش‌نشانای عزیز توی اون مشغول تلاش برای خاموش‌کردن آتش بودن فروریخت.
چیز زیادی نمی‌شه گفت برای احترام به فداکاری انسان‌هایی که اون‌ها هم می‌دونستن خانواده‌ای منتظرشونه ولی برای نجات مال و جان مردم، خطر رو پذیرفتن. به احترام همه شهیدای آتش‌نشان و همه آتش‌نشان‌ها و سایر مشاغلی که برای نجات دیگران جون خودشونو به خطر می‌ندازن.
فقط مساله‌ای که هست و هممون می‌دونیم و لازمه به هم یادآور شیم تو جامعه تا بلکه بعضی مسئولین بیدار شن تا بتونیم بالاخره جلوی اتفاقایی که قابل پیش‌گیری هستن رو بگیرم تا بهای اونو شریف‌ترین اقشار جامعه ندن.